Nowoczesne Centrum Przesiadkowe Park&Ride oraz Bike&Ride w Gminie Wielowieś

Firma HAMSTER Polska Sp. z o.o. jako podwykonawca firmy HUCZ Sp. z o.o. Sp.k. z Boronowa, zakończyła prace na zadaniu pn.
„Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego komunikacji autobusowej w miejscowości Wielowieś z elementami Park&Ride oraz Bike&Ride”.
Inwestorem była Gmina Wielowieś.

Realizując to zadanie, firma HAMSTER Polska Sp. z o.o. – projektant i producent mebli miejskich oraz małej architektury, wykonała:

 • nowoczesną toaletę automatyczną WC PAPILIO dla osób niepełnosprawnych, wyposażoną m.in. w wewnętrzną instrukcję głosową
  oraz zewnętrzną instrukcję w języku Braille’a,

 • wiatę przystankowo-rowerową jako zadaszenie peronu,

 • stojaki dla rowerów jako miejsce postoju rowerów,

 • gablotę aluminiową podświetlaną LED, wchodząca w skład Systemu Informacji Pasażerskiej,

 • ławki dla podróżujących oraz kosze na śmieci.
 • Jako dodatkowe wyposażenie miejsc postojowych dla rowerów, firma HAMSTER Polska Sp. z o.o. może wyposażyć takie miejsca w punkty naprawy rowerów.

  Wybudowane, nowoczesne Centrum Przesiadkowe Park&Ride Bike&Ride umożliwia przesiadkę na komunikację autobusową pasażerom dojeżdżającym
  do węzła rowerami oraz środkami komunikacji indywidualnej. Węzeł wyposażony został w plac manewrowy dla autobusów oraz miejsca postojowe
  dla rowerów oraz samochodów osobowych. Dla użytkowników rowerów zadaszenie peronowe wyposażone zostało w stojaki rowerowe. W czasie oczekiwania
  na przyjazd autobusów pasażerowie mają możliwość skorzystania z bardzo eleganckich ławek peronowych a w razie potrzeby z nowoczesnej automatycznej
  toalety publicznej WC PAPILIO przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
  Projekt dofinansowany został z funduszy unijnych.