Pawilon kontenerowy w Lubinie

Firma Hamster Polska Sp. z o.o. zakończyła inwestycję w Lubinie pn: „Zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem jednokondygnacyjnego modułowego pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na poczekalnię do 50 osób”.

W ramach inwestycji firma Hamster Polska Sp. z o.o. całościowo wykonała dostawę i montaż jednokondygnacyjnego modułowego pawilonu kontenerowego z przeznaczniem na poczekalnię do 50 osób w pełni przystosowanego dla niepełnosprawnych.

Pawilon kontenerowy to przede wszystkim:

  • obiekt spełniający wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w tym wymogi izolacji termicznych przegród zewnętrznych i klasę odporności pożarowej dla budynków użyteczności publicznej,

  • konstrukcja obiektu umożliwiająca wielokrotne przenoszenie w sposób bezpieczny, niepowodujący uszkodzenia obiektu,

  • ocynkowane elementy konstrukcyjne chroniące przed czynnikami zewnętrznymi,

  • elewacja pokryta środkiem anty-graffiti.