Toaleta publiczna – wymiary, przepisy, warunki techniczne

Toalety są po prostu niezbędne w przestrzeni publicznej. Przekonał się o tym każdy, kto chociaż raz musiał z niej skorzystać, a w miejscu, gdzie się znajdował nie było to możliwe. Niestety – choć w ostatnich latach zaszło w tym względzie sporo zmian – toalety w miejscach publicznych nie są w Polsce powszechnie spotykane. Tymczasem wszyscy odpowiedzialni za realizację inwestycji publicznych – od inwestorów, poprzez projektantów i wykonawców, aż do organów nadzoru – powinni pamiętać, że toalety w takich miejscach są konieczne. O czym więc należy pamiętać projektując i budując toaletę publiczną?

Budowa toalety publicznej – najważniejsze informacje

Budowa toalety w Polsce niekiedy jest obowiązkiem, wynikającym wprost z przepisów prawa – Prawa Budowlanego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Tym samym toaleta publiczna – przepisy jednoznacznie regulują tę kwestię – obecnie jest standardem prawnym, a nie tylko funkcjonalnym. Można więc zaryzykować twierdzenie, że przestrzenie ogólnodostępne, gdzie jej nie ma są niejako z automatu nisko oceniane przez odwiedzających. Podobnie rzecz przedstawia się wówczas, gdy toaleta publiczna jest co prawda dostępna, ale nie spełnia wymagań estetycznych.

Oczywiście w takich przypadkach należy także spełnić wymogi prawa budowlanego. W przypadku, gdy inwestor zdecyduje się na realizację toalety wolnostojącej – co jest doskonałym rozwiązaniem zwłaszcza dla zapewnienia dostępności do ubikacji w przestrzeni publicznej – warto pamiętać, że przeważnie taka inwestycja nie wymaga sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko, jakie mogłaby powodować toaleta publiczna. Wymiary jej powinny zostać dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Należy pamiętać, że toaleta publiczna dla osób z niepełnosprawnościami – wymiary takiego obiektu również zostały sprecyzowane przez ustawodawcę – stanowi znaczne ułatwienie dla wszystkich osób borykających się z różnego rodzaju trudnościami w poruszaniu się. Wyjście im naprzeciw powinno stać się priorytetem dla wszystkich odpowiedzialnych za przestrzeń publiczną.

Wymiary i warunki techniczne toalety publicznej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz z dokumentem „Projektowanie bez barier – wytyczne” toaleta publiczna dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami musi przede wszystkim mieć odpowiednie wymiary oraz wyposażenie. W pierwszym przypadku należy wskazać, że w tego rodzaju toalecie zawsze zapewnia się dojazd wózkiem inwalidzkim do każdego z dostępnych w niej urządzeń. Jest to tzw. przestrzeń manewrowa. Razem z dodatkową przestrzenią manewrową nie może być ona mniejsza, niż 150×150 cm.

Powolując się na dwa dokument „Projektowanie bez barier – wytyczne” sporządzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, w toaletach publicznych dla osób z niepełnosprawnościami należy zadbać także o odpowiednie wyposażenie. Składa się na nie: muszla i umywalka przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także różnego rodzaju dozowniki (mydła, ręczników papierowych itp.) umieszczone na takiej wysokości, aby swobodnie mogła skorzystać z ich zawartości osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim. Tytułem przykładu: wysokość miski ustępowej w takich toaletach powinna mieścić się w przedziale 42-47 cm, a przycisk spłuczki umieszcza się na wysokości nieprzekraczającej 120 cm licząc od podłogi, a jednocześnie nie może być to spłuczka obsługiwana za pomocą nogi.

Liczy się także estetyka!

Przygotowując się do budowy toalety publicznej warto zadbać nie tylko o jej funkcjonalność i spełnianie standardów prawnych, ale również o estetykę. Najprostszą drogą do osiągnięcia tego celu jest postawienie na sprawdzonego producenta, z bogatym doświadczeniem oraz portfolio zadowolonych klientów. Z punktu widzenia zarządzających przestrzenią publiczną sporym udogodnieniem jest także sytuacja, w której producent toalet gwarantuje także ich serwis. Wówczas, gdy okaże się, że wymagają one naprawy będzie można je przeprowadzić szybko i bezproblemowo. To z kolei ma kolosalne znaczenie dla użytkowników, którzy pozbawieni łatwego dostępu do toalety publicznej mogą zostać narażeni na spore niedogodności.